Tin tức

Tiktok Thêm Tính Năng Cho Người Dùng Thêm Website Vào Trong Trang Profile

Tiktok Thêm Tính Năng Cho Người Dùng Thêm Website Vào Trong Trang Profile

01/03/2020

Tiktok đang thí nghiệm một chức mới trong ứng dụng đó là thêm website vào trong trang Profile nhân